Make your own free website on Tripod.com

Debiutas "Kuolas"

1. M .Puras – E.Petrauskas

0-2

Kukujevo gambitas

1.cd4 fg5 2.dc5 b:d4 3.e:c5 d:b4 4.a:c5 gf4 5.g:e5 cb6 6.cd6 e:c5 7.hg3 cb4 8.fe3?

Gražiau žiūrisi 8. gf4 ir t.t.

8. ... fe7 9.gh4?

Londons atim – „Ežis“ duod! Ne „kukujevinis“ ėjimas. Nors jis nepralaimi, bet po jo baltosios praranda dalį savo galimybių, o juodosios gauna papildomų galimybių. Reikia žaisti 9. ef4 ir t.t. Ta pati garsioji frazė labai tinka ir 13 baltųjų ėjimui, ir dažnai pradedančiųjų daromam 7. de3?.

9. ... ba5 10.bc3 ab6

Galima buvo žaisti ir 10. ... bc7 ir t.t.

11.gf2 ba7

Gražiau žiūrisi 11. ... bc7 ir t.t.

12.ab2 ba3 13.ed4??

Nors nepralaimi, bet tai jau strateginė klaida. Negalima leisti juodosioms surišti baltųjų centro iš laukelio f6. Reikia žaisti 13. ef4 ir t.t.

13. ... ef6 14.de3 de7 15.ed2??

Pralaimi partiją. Reikia žaisti 15. ef4 ir t.t.

15. ... bc5???

Po šio ėjimo juodosios gauna labai rimtų problemų norėdamos pasiekti lygiąsias, o juodosios galėjo laimėti žaisdamos 15. ab4 cc7 16. ab6 ca5 17. ed6 ec7 18. fg5 hf6 gb8 ×.

16.d:b6 a:c7 17.ed4

Dabar jau centriniai surišimai yra naudingi baltosioms.

17. ... ab6 18.de3 ba5 19.ef4 cb6 20.fg3 bc5??

Pralaimi forsuotai. Reikėjo bandyti ieškoti lygiųjų žaidžiant 20. ... ed6 21. ec7 bd8 22. fe5 dc7 23. gf4 cd6 24. ec7 fg5 25. hf6 gg3 ir t.t.

21.d:b6 f:d4

Negelbsti ir kitas kirtimas 21. ... ac7 22. cd2 ×.

22.c:e5 a:c7 23.bc3???

Be komentarų... 23. ... cd2 ×.

23. ... gf6 24.e:g7 h:f6 25.cd4 ed6 ×.

 

 

2. I. Kvietkus – G.Japertaitė

1-1

Naujoji Leningrado gynyba

1.cd4 fg5 2.bc3 gf6 3.cb4 gh4 4.dc5 b:d4 5.e:c5 hg7 6.ba5 d:b4 7.a:c3 ab6 8.cd4 ed6 9.gf4

Elegantiški spąstai buvo po 9. de3 de5?? 10. ef4 ec3 11. fg5 hf4 12. ge5 fd4 13. fg3 hf2 14. ga7 ×.

 

9. ... fg5?

Matomai, geriausiai buvo žaisti 9. ... de5 10. fd6 cc3 11. db4 fe5 ir t.t.

Po visų kitų juodųjų ėjimų baltosios laimi. Pvz., 9. ... dc5?? 10. fe5 ce3 11. df4 fd4 12. fg3 hf2 13. ga7 ×.

10.de5??

Baltosios įlipdamos į priešo teritoriją sukelia sau papildomų problemų kaip nepralošti šaškės o apie atakos perspektyvas jau reikia pamiršti. Geriausiai buvo suprastinti žaidimą žaidžiant 10. fe5 df4 11. dc5 bd4 fg3 hf2 ec3 ir t.t., arba 10. dc5 bd4 11. fg3 ir t.t.

10. ... g:e3 11.d:f4 fe7 12.cd2??

Gali būti, kad jau pralaimi partiją. Tokio tipo pozicijose paprastai yra organizuojama šalutinė e5 šaškės gynyba žaidžiant 12. fg3 hf2 13. eg3 ir t.t.

12. ... bc5

Dar stipriau atrodo 12. ... dc5 ir t.t.

13.de3??

Dabar jau sunku tikėtis lygiųjų ir po 13. fg3 hf2 14. eg3 cb4 15. ac5 db4 ir t.t., bet tai vis dėlto geriau negu ėjimas partijoje.

13. ... ef6???

Netikėtai veda prie katastrofos. Reikėjo luktelėti 13. ... ba7 ir tik po to paimti šaškę.

14.ab2???

Baltosios nepanaudoja netikėtai atsiradusį šansą beviltiškoje pozicijoje pasiekti įspūdingą pergalę 14. ed2 fd4 15. ab4 ca3 16. ee7 df6 17. fg5 hf4 18. fg3 hf2 19. ge7 ×.

14. ... f:d4 15.bc3 d:b2 16.a:c1 gf6 17.cd2 fg5 18.dc3 cb6 19.cd4 ba5 20.d:b6 a:c7 21.ed2 de5 22.f:d6 c:e5 23.dc3 gf4 24.e:g5 h:f4???

Be komentarų...

25.fg3 h:f2 26.g:g5 de7 27.hg3 bc7 28.gh6 ef6 29.gh4 cd6 30.hg5 f:h4 31.hg7 =.

 

 

 

3. E.Radavičius – E.Petrauskas

2-0

Kryžkelė

1.cd4 de5 2.bc3 ed6 3.ef4 ba5 4.de3 cb6 5.cb2??

Pralaimi partiją. Reikėjo žaisti 5. cb4 ir t.t.

5. ... bc5??

Po 5. ... de7 6. gh4 eg3 7. hf4 de5 8. fd6 ec5 baltųjų centras patenka į mirtiną surišimą.

6.d:b6 a:c7 7.ed4?

Geriau žaisti 7. cb4 ir t.t.

7. ... cb6?

Geriau žaisti 7. ... ab6 ir t.t.

8.fe3 bc5?

Geriau žaisti 8. ... ba5 ir t.t.

9.d:b6 a:c5 10.cd4 e:c3 11.b:b6 ba7 12.bc7 d:b6 13.ab2 ba5 14.bc3 fg5 15.gh4 ab6 16.h:f6 g:g3 17.h:f4 hg7??

Reikėjo būtinai žaisti 17. ... bc5 ir t.t.

18.ed2??

Be komentarų... 18. fe5 db4 19. aa3 ×.

18. ... gf6 19.gf2 bc5 20.fg3 fe5

 

 

21.gh4

Galima žaisti ir 21. ab4 ca3 22. ed4 ab2 23. df6 bd4 24. fg7 de3 25. dc3 eg5 =.

21. ... e:g3 22.h:f2 22. ... fe7

Įdomių niuansų buvo žaidžiant 22. ... de5 23. fg3 hg5 (23. ... fe7?? 24. ef4 ed6 25. de3 ab4 26. ca5 ed4 27. ab6 dh4 28. bd4 hg5 29. fh6 hg3 30. hg7 ×. Vilks – Reinholds, 1996.) 24. gh4 ef4 25. hf6 fg3 26. fe7 (26. cd4?? gh2 27. db6 ac7 ×.) 26. ... fd6 27. ef4 ge5 28. de3 =. M.Rachunov – A.Uutma, 1989.

23.ef4 cb4

Lygiosios yra ir po 23. ... ef6 24. de3 ab4 (24. ... fe5?? 25. fg3 ab4 26. ca5 ed4 27. ab6 ×.) 25. ca5 fg5 26. ab6 ca7 27. ab4 ab6 28. fg3 =.

24.a:c5 d:b4 25.de3 b:d2 26.e:c1 ab4??

Netikėtai pralaimi. Lygiosios buvo po 26. ... ef6 ir t.t.

27.fe5 bc3 28.fg3 hg5 29.gh4 gf4 30.e:g3 ed6 31.hg5 de5 32.gh6 ×.

 

 

4. M .Puras – E.Radavičius

1-1

Šakutė

1.cd4 de5 2.gf4 e:g3

Dažniau yra žaidžiama 2. ... ec3 bd4 ir t.t.

3.h:f4 fe5 4.d:f6

Dažniau yra žaidžiama 4. fd6 ec5 ir t.t.

4. ... g:g3 5.f:h4 hg7 6.bc3 gf6 7.cd4?

Strategiškai labai silpnas ėjimas. Gali susidaryti situacija „vienas namuose“ ir persvara juodųjų rankose.

7. ... fg5??

Ėjimas be jokio ryšio. Po 7. ... cd6 juodosios sudaro situaciją „vienas namuose“ ir turi nemažą pozicinę persvarą.

8.h:f6 e:g5 9.ab2 bc5? 10.d:b6 c:a5

Antras juodųjų keitimas be ryšio, bet kaip nebūtų keista vargu ar baltosios gali tuo realiai pasinaudoti.

11.bc3 gf4 12.e:g5 h:f4 13.cd4 ab6 14.ef2 fg7 15.gh2 bc7??

Labai akį rėžiantis ėjimas. Pasitraukus dešiniajam gynėjui iš laukelio b8 juodųjų pozicija tampa beviltiška. Lygiosios buvo po 15. ... de7 16. fg3 ef6 (16. ... ed6?? 17. cb2 df4 18. de3 fd2 19. bc3 db4 20. aa7 ×.) 17. ge5 bc5 18. db6 ac7 ir t.t.

 

 

16.fg3

Laimi ir 16. cb2 su neatremiama kombinacine grėsme.

16. ... de7 17.g:e5 ed6 18.de3??

Laimi paprasčiausia kombinacija 18. cb2 df4 19. de3 fd2 20. bc3 db4 21. aa7 ×.

18. ... d:d2 19.c:e3 cd6 20.hg3 gf6 21.ef4 de5 22.f:d6 bc5 23.d:b6 a:e5 =.

 

 

5. M .Puras – A.Lenkšas

0-2

Kukujevo gambitas

1.cd4 fg5 2.dc5 b:d4 3.e:c5 d:b4 4.a:c5 gf4 5.g:e5 cb6 6.cd6 e:c5 7.fe3 cb4 8.hg3 fe7 9.gf4 ba5 10.gf2 ab6 11.bc3 gf6 12.e:g7 h:f8 13.cd4 bc5 14.d:b6 a:c7 15.ab2 ba3

 

 

16.bc3??

Akivaizdus, bet labai silpnas ėjimas. Po šio ėjimo baltosios gali gauti joms nepalankias gambitines pozicijas. Norint išvengti tokių pozicijų reikia žaisti 16. ed4, arba 16. fg3, arba 16. fe5 ir t.t.

16. ... cd6?

Dabar juodosioms svarbu neleisti baltosioms išvengti gambitinio žaidimo – neleisti baltajai šaškei patekti į laukelį a5. Todėl geriau kol kas išlaikyti šaškę laukelyje c7, kad išliktų galimybė žaisti cb6. Geriau žaisti 16. ... hg7 ir t.t.

17.cd4 hg7 18.dc3 gf6??

Reikia neleisti baltosioms patekti į laukelį a5 ir todėl reikia žaisti 18. ... ba7 ir t.t.

19.fg3??

Reikia žaisti 19. ed2 ir ruošti pasikeitimą į laukelį a5 ir jau juodųjų pozicija tampa blogesne.

19. ... ba7 20.gh4

 

 

20. ... ab6 21.fg5 ba5 22.gh6??

Pralaimi partiją. Lygiosios buvo po 22. ed2 dc7 23. ef4 cb6 24. de3 ir t.t.

22. ... dc7 23.ef2 cb6 24.fg3

 

 

24. ... bc5??

Paleidžia laimėjimą. Kiekviename vadovėlyje parašyta, kad laimi 24. ... dc5 ir t.t.

25.d:b6 a:c7 26.gf4

Dar paprastesnės lygiosios po 26. ef4 cb6 27. fg5 ba5 28. cd4 dc5 29. db6 ac7 30. gf4 cb6 31. cd2 ir t.t.

26. ... cb6 27.fg5 ba5 28.ed4 dc5 29.d:b6 a:c7 30.cd2??

Pralaimi partiją. Reikėjo žaisti 30. cd4 cb6! (30. … cd6 31. de5 df4 32. ge3 ed6 33. ed4 fe7 34. hg5 =.) 31. de5 fd4 32. gf6 eg5 33. hf6 dc3 34. fg7 cb2 35. gh8 ba1 36. cd2 ab2 37. de3 ba5 (37. … bc5 38. hf6 cb4 39. ef4 bc3 40. fe7!! fd6 41. hg7 =.) 38. ef4! ab4 39. hf6 bc3 40. fe7!! fd6 41. hg7 dc5 42. gf8 cd4 43. fg7 =. V. Gavrilenko – A. Nikolajenko.

30. ... cd6 31.de3 de5 32.ed4 ab2 33.c:a1 e:c3 ×.

 

 

6. G .Japertaitė – E.Petrauskas

2-0

Atsikeitimas

1.cd4 dc5 2.dc3 cd6 3.cb4 ba5 4.d:b6 a:c7 5.bc5 d:b4 6.a:c5 fg5 7.ed4 gh4 8.gf4 gf6 9.fe3 fg5 10.cd2 hg7

Teorijos rekomenduojamas pagrindinis variantas yra toks: 10. ... cb6 11. bc3 ba5 12. ab2 ed6 13. ce7 fd6 14. ba3 dc5 15. db6 ac7 16. cd4 ab6 ir t.t.

11.bc3 cb6 12.ab2 ed6??

Strateginė klaida. Reikėjo žaisti 12. ... gf6 arba 12. ... ba5. Dabar juodosios „užsirauna“ ant „Kukujevo triuko“, nors šiuo atveju jis nėra labai juodosioms grėsmingas.

13.c:e7 f:d6 14.hg3 h:f2 15.e:g3

 

 

15. ... gf6

Nepralaimi ir 15. ... gh4 16. ba3 (16. cb4 17. fe5 df4 18. eg5 hf4 19. gg5 bc7 ir t.t.) 16. ... hf2 17. fe5 df4 18. eg5 hf4 19. gg5 bc5 (tik ne 19. ... gf6??.) 20. db6 ac5 ir t.t.

16.gh4 bc5 17.d:b6 a:c5 18.ba3

Labai įdomi pozicija susidaro po 18. cd4?? cb4 ir baltųjų pozicija beviltiška.

 

 

19. ba3 de5 ×.

19. bc3 dc7 20. ca5 de5 21. fd6 ce1 ×.

19. dc5 ba3 20. ce7 ac1 21. ef8 ca3 22. gh2 dc7 23. dc3 cb6 ×.

19. gf2 dc7 ×. Laimi ir 19. ... ba3 20. bc3 ba7 ir t.t.

19. fe5 df4 20. ba3 fe5 21. df6 ge7 22. ac5 bc7 (22. ... dc7?? 23. eg5 hf4 24. gf2 fg3 25. fe3 gh2 26. ef4 =.) 23. eg5 hf4 24. gh2 ed6 25. ce7 df6 26. dc3 cb6 27. cd4 ba5 28. dc5 fe5 ×.

18. ... de7??

Išrikiuoti kairiojo sparno surišimo pozicijose trijulę e7,f6,g5, tai tas pats kaip pasirašyti sau mirties nuosprendį. Visi kiti trys galimi juodųjų ėjimai vedė prie lygiųjų.

19.gf2 bc7 20.cd4 ir juodosios nelaukdamos sutriuškinimo, pvz., tokio: 20. ... cb6 21. fe5 df4 22. dc3 fb4 23. de5 fd4 24. hf6 ×, pasidavė.

 

1. Nesteckis, G - Kybartas, A

0-2

Atsikeitimas

1.cd4 dc5 2.dc3 cd6 3.cb4 ba5 4.d:b6 a:c7 5.bc5 d:b4 6.a:c5 fe5 7.gf4 e:g3 8.h:f4 gf6 9.bc3 fg5 10.ab2 hg7 11.cb4

Naujas ėjimas pasaulinėje šaškių turnyrinėje praktikoje, bet iš esmės jis veda prie kitų žinomų variantų. Dažniausiai yra žaidžiama 11. cd4 ir 11. ba3, bet turnyrinėje praktikoje buvo žaidžiama ir 11. fg3, 11. cd2, 11. ed2.

11. ... gf6 12.ba3 cb6

Juodosios atlieka dažnai naudojamą centrinio monolito susprogdinimo planą. Po užpuolimo baltųjų centrinės šaškės išsibarsto, pozicija gauna dar didesnį persivystimą.

13.ed2 b:d4 14.e:c5 g:e3 15.f:d4??

Strateginė klaida, po kurios, gali būti, kad baltųjų pozicija jau yra nepagydoma. Reikėjo žaisti 15. df4, nors ir tada baltosios turi žaisti labai tiksliai, kad pasiektų lygiąsias. 15. df4 (Ši pozicija dažnai susidaro po tokių ėjimų 1.cb4 fg5 2.gf4 gf6 3.bc3 fe5 4.ab2 e:g3 5.h:f4 ba5 6.bc5 d:b4 7.a:c5 hg7 8.ba3 gf6 9.cb4 a:c3 10.d:b4 cb6 11.ed2 b:d4 12.e:c5 g:e3 13.d:f4) 15. ... fg5 16.fe3 bc7 {16. ... ef6 17.cb2 (15.ed4 g:e3 16.d:f2 dc7 17.ba5 hg5 18.cd2 fe5 19.fg3 cd6 20.c:e7 f:d6 21.ab4 bc7 22.gh4 gf4 23.de3 f:d2 24.bc5 d:b4 25.a:e1 ef4 26.ef2 fg3 27.fe3 gf2 =. Rutinš – Niedritis, 2002.) 17. ... dc7 18. ba5 [18.bc3?? gh4 19.gf2 cb6 20.ed4 ba5 21.fe5 fe7 22.e:g7 h:f8 23.fe3 ef6 24.cd6 hg3 25.bc5 gh2 26.ab4 hg1 (27. ... ab6?? 27.c:a7 hg1 28.dc7 b:d6 29.dc5 g:b2 30.c:g5 a:c3 =. J.Kirillov – A.Valiuk, 2001.) 27. dc7 bd6 28. cg5 fe7 ×.] 18. ... gh4 19. ed4 fg5 20. ab4 ge3 21. df2 =.} 17.gf2 (17.ed4? g:e3 18.d:f2 cb6 19.cd2 b:d4 20.de3 dc7 21.e:c5 fg7 22.gh2 ef6 23.ba5 hg5 24.fe3 gh4 ×. I.Tereščiuk – M.Vdovkin, 1997.) 17. ... ef6 (17. ... cb6?? 18.cd6 e:c5 19.b:d6 de7 20.fg3 e:c5 21.ab4 c:a3 22.gh4 bc5 23.h:f6 cb4 24.ed4 ab6 25.fg7 ×. Reinholds – Gritans, 2000.) 18.cb2 cb6 19.cd6 gh4 20.de7 f:d6 21.bc5 d:b4 22.a:c5 b:d4 23.e:c5 fe5 24.f:d6 hg5 25.bc3 gf4 26.cb4 fg3 27.fe3 gh2 28.ba5 =. J.Kirillov – A.Černopiščiuk, 1970.

15. ... bc7 16.de3 fe5 17.d:f6 e:g5 18.gf2 gf4 19.e:g5 h:f4 20.cd2 fg7 21.dc3 gf6 22.fe3 f:d2 23.c:e1 fg5 ×.

 

 

2. I.Kvietkus – G.Petraitis

0-2

Sokovo gynyba

1.cd4 fg5 2.bc3 ef6 3.gh4 fe7 4.hg3

Paprastai yra žaidžiama 4. ab2 ir t.t.

4. ... gf4 5.g:e5 d:f4 6.e:g5 h:f4 7.fe3

Naujas ėjimas turnyrinėje praktikoje. Paprastai yra žaidžiama 7. ab2 ir t.t.

7. ... gh6 8.e:g5 h:f4 9.ab2 ba5

Gerai atrodo 9. bc5 db6 10. ca5 ir t.t.

10.gh2 fg5 11.h:f6 e:g5 12.ef2 gh4 13.dc5??

Pirma baltųjų klaida jau mirtina. Rinktis baltosios neturėjo iš ko. Reikėjo žaisti tik 13. ab4 su lyginiu aštroku žaidimu. Iš karto akis bado baltųjų „trys paršeliai“ a3,b2,c3.

13. ... hg7 14.cd4 ab4 15.de5 b:d6 16.e:g3 de5 17.de3 ab6 18.bc3 bc5 19.cb4 cd6 20.ef4 bc7 21.ba5 cb6 22.a:c7 d:b6 23.cd2 ba5 24.de3 gh6 ×.

 

 

3. G.Japertaitė – E.Petrauskas

1-1

Kukujevo gambitas

1.cd4 fg5 2.dc5 b:d4 3.e:c5 d:b4 4.a:c5 gf4 5.g:e5 cb6 6.cd6 e:c5 7.hg3 cb4 8.gf4 fe7 9.bc3 ba5 10.fe3 ab6 11.gf2 gf6 12.e:g7 h:f8 13.cd4 bc5 14.d:b6 a:c7 15.ab2 ba3 16.ed4 hg7?

Stipriau žaisti 16. ... cb6 ir t.t.

17.de3

Galima atakuoti ir žaidžiant 17. dc5 ir t.t., bet ten laimėjimo irgi nėra.

17. ... cd6 18.ed2 gf6 19.dc5 d:b4 20.bc3 ed6 21.c:a5 de7 22.fg3 de5 23.f:d6 e:c5 24.gf4 fe7 25.dc3 ed6 26.cd2 ba7 27.ab6 cb4 28.c:a5 a:c5 29.dc3 fe5 30.fg5 cb4 31.ed4 b:d2 32.d:f6 dc1 33.ab6 c:h6 34.ba7 =.

 

 

4. M.Puras – S.Kulakauskaitė

0-2

Kukujevo gambitas

1.cd4 fg5 2.dc5 b:d4 3.e:c5 d:b4 4.a:c5 gf4 5.g:e5 cb6 6.cd6 e:c5 7.hg3 cb4 8.fe3 fe7 9.gf4 ba5 10.gf2 ba3 11.bc3 gf6 12.e:g7 h:f8 13.fg3 hg7 14.gh4 gf6 15.fg5 bc7 16.cd4 cd6 17.ab2 dc5

Tikriausiai nelaimi 17. ... ab6 18.bc3 dc5 19.ef2 dc7 20.fg3 cd6 21.gf4 cb4 22.gh6 de5 23.f:d6 e:c5 24.hg5 f:h4 25.de5 hg3 26.ef6 gh2 27.fg7 hg1 ir t.t. A.Kosinevskij – N.Savčenko, 2000.

18.d:b6 a:c7 19.bc3 cd6 20.gh6 ab6 21.cd4??

Pralaimi partiją. Žaidžiant 21 ef2 baltųjų pozicija blogesnė bet apginama.

21. ... ba5 22.dc3 dc7 23.ef2 cb6 24.fg3 dc5 25.gf4 cb4 26.cd2 bc5 27.d:b6 a:c7 28.c:a5 ab2 29.ed4 ba1 30.dc5 cd6??

Paleidžia pergalę. Reikėjo žaisti 30. ... ed6 31. cg5 ah8 ×.

31.ab6 d:b4 32.ba7 bc3 33.d:b4 fe5 34.f:d6 e:a3 35.ab8 ah8 36.bf4 ab2 37.fc1 ba1 38.cd2 ae5 39.dc1 eb8 40.cd2 bd6 41.da5 da3 42.ad2 hd4 43.df4??

Endšpilis teoriškai lyginis 43. da5 ir t.t.

43. ... fg7 44.h:f8 dc5 45.f:b4 a:h2 ×.