I TARPTAUTINIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ „SAULĖS MIESTAS – 2006“

ŠAŠKIŲ VARŽYBŲ NUOSTATAI  

 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Populiarinti šaškių sportą miesto gyventojų tarpe.

II. DALYVIAI IR DALYVAVIMO SĄLYGOS

Varžybuose gali dalyvauti visi norintys šaškininkai.
Nugalėtojai išaiškinami 3 grupėse:
-moksleiviai 1990 m.g. ir jaunesni
-veteranai (50 metų ir vyresni)
-be jokių apribojimų
Visi varžybų dalyviai žaidžia viename turnyre.

III. VIETA IR LAIKAS

Varžybos vykdomos šveicariška sistema 7-9 ratais šachmatų – šaškių klube (Aušros al. 15) š. m. gegužės 13 d. Varžybų pradžia 11.00. Laikas ėjimų apgalvojimui – po 10-15 min.

IV. APDOVANOJIMAS

Trys geriausiai pasirodę šaškininkai kiekvienoje grupėje apdovanojami medaliais.